Tham Luận

Tham Luận

Tham luận ngày 31.8.2017 tại Hội thảo Hè (Trường đại học Eötvös Loránd, Budapest) Cao Huy Thuần   1 “DÂN” VÀ “BỊP DÂN CHỦ NGHĨA” (Tham luận tại Hội Thảo Hè, Budapest, 31-8-2017) “Dân”, tiếng Pháp là “peuple”, tiếng Anh là “people”. Rõ ràng. Nhưng …

Cảm Giác Chiến Tranh (A Gut Feeling) Các sự kiện xảy ra dồn dập trong tuần qua ở thủ đô Washington DC tựa như là một tấn tuồng bi hài kịch xã hội (soap opera) trình chiếu ở tốc độ nhanh chóng mặt. Những diễn viên …

1 2 3 8