Thư Viện: Bình Luận

Thưa quý bạn đọc, Wesite tân trang Tân Đại Việt tái ra mắt bạn đọc từ ngày đầu năm Tết ta, với một hình thức cải tiến dễ nhìn với một nội dung bắt đầu khởi sắc, luôn được cập nhật  tin và bình luận …

Phân tích theo mô hình “5 Giai Đoạn Buồn Phiền” trong biến chuyển tâm lý – by Kubler-Ross (các biến chuyến không nhất thiết phải theo một thứ tự) 1.    Phủ Nhận (Denial): Tổng Trọng: “tham nhũng, hối lộ… tiếp tục gia tăng… Các thế …

06-01-2014 Vào những ngày cuối năm, các diễn biến đã dồn dập xảy ra tại xứ Chùa  Tháp nơi mà quyền hành đang nằm trong bàn tay sắt của Hun Sen, từng là một tay súng của Khmer Ðỏ, được bộ đội csVN dựng lên …

Báo lá đa Tân trào của đảng Mấy ngày qua nghe anh em bạn bè trong nước bàn tới bàn lui về những tin tức láo của Nhà cầm quyền Cộng sản Hà nội, chúng tôi bổng nhớ lại vào năm 2007, chúng tôi có  …

10 giờ 35 phút sáng Thứ Sáu 20-12-2013, Việt Dzũng thở hơi cuối cùng trên đường đến bệnh viện, hưởng dương 55 tuổi. Mọi người được tin bàng hoàng xúc động, điện thoại cho nhau hay tin, email cho nhau biết chuyện không ngừng, với …

1 2