Bình Luận

“Miếng ăn là miếng tồi tàn  Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”  (Ca Dao) Mười người vào một nhà hàng Việt Nam, gọi một bàn ăn, có nhiều giá nhưng ai cũng đồng ý gọi giá 400 đồng là giá trung bình. Ăn …

(image on internet) Ngô Đắc Hòa 19-1-2018 Những năm tháng gần đây, đặc biệt từ sau năm 2010 trở đi, nhiều tổ chức dân sự ra đời. Nhiều vị thức giả, trí thức lỗi lạc, can đảm nổi lên như những nhà lãnh đạo ưu tú, …

Âu-châu hiện nay đang đứng trước một thử thách lớn: đó là sự trỗi dậy của các phong-trào ‘dân tuý’ đặt căn-bản trên hai điểm chính là việc bảo-vệ chủ-quyền quốc-gia và việc duy-trì bản-sắc. Các phong-trào dân tuý này đã tràn đi từ Anh, xuyên qua Pháp, Đức, Áo,…và nói ngắn gọn  là …

Thứ ba, 16 Tháng 1 2018 00:00 Các phỏng đoán hiện nay nhìn chung đều cho rằng vị thế của Mỹ sẽ ngày càng suy giảm còn Trung Quốc tiếp tục nổi lên trở thành siêu cường số một thế giới. Nhưng cuộc soán ngôi …

Năm 1974 Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh Khai Hỏa ở Hoàng Sa để bắn trả lại hành động xâm lược của Trung Cộng nhưng  Chủ tịch nước của CHXHCNVN Lê Ðức Anh đã hành động ra sao khi bộ đội Trung cộng …

15/01/201800:00:00 Vi Anh Phương ngôn Việt Nam có câu “Mèo khen mèo dài đuôi, Chuột khen chuột chạy hay”. Nên mới đây Cựu Chủ Tịch Nước VNCS Trương tấn Sang lên tiếng ca ngợi hết lời chiêu bài cái gọi là đốt củi tham nhũng …

1 2 3 412