Hải Ngoại

Ngọc Lan, thông tín viên RFA 2017-06-19 Một số thành viên tham dự Tĩnh Hội Họp Mặt Dân Chủ 2017 tổ chức tại Đại Học CSU Long Beach.  Photo by Ngoc Lan Họp Mặt Dân Chủ 2017 tại miền Nam California 00:00/00:00 Tĩnh Hội Họp …

TIN BUỒN

11/06/2017 // 0 Comments

Thi Sĩ Minh Đức Hoài Trinh đã ra đi vĩnh viễn ngày 9 tháng 6 năm 2017 tại Quận Cam (californie). Hưởng thọ 87 tuổi. Đôi dòng tiểu sử về nhà văn    Minh Đức Hoài Trinh Minh Đức Hoài Trinh tên thật là Võ Thị Hoài …

Bằng Phong Đặng Văn Âu và lời giới thiệu của Ba cây Trúc LỜI GIỚI THIỆU .- Bài viết dưới đây hé mở một đường lối “vận động hành lang” của người Việt bên cạnh các chính khách người Mỹ có cùng lập trường thiết kế …

1 2 3 38