Hải Ngoại

20/10/2017 Phương Dung   4 triệu Việt kiều đóng góp 7% GDP nhưng 338 ngàn người hoạt động trong lĩnh vực tổ chức quần chúng công “ăn theo” Đảng Cộng sản tiêu tốn khoảng 1,7% GDP, tức là gần 3 Việt kiều làm cật lực mới đủ nuôi …

BBC 26/09/2017 Vai trò của truyền thông tiếng Việt ở hải ngoại Các nhà báo người Việt hoạt động tại châu Âu thảo luận với BBC Tiếng Việt về vai trò của truyền thông hải ngoại đối với sự phát triển của Việt Nam và …

24/08/2017 Dân Chủ Cho Việt Nam Viện Nhân Quyền Việt Nam trân trọng giới thiệu tuyển tập: Dân Chủ Cho Việt Nam của tác giả Nguyễn Quang. Tác phẩm có thể dùng làm cẩm nang cho công cuộc đấu tranh đòi Dân chủ và Nhân …

1 2 3 41