Thông Cáo Báo Chí

Kính thưa Đồng Bào, Xuân Bính Thân về trong niềm ước vọng của lòng người, niềm ước vọng một cuộc đổi đời, một thay đổi cho quê hương hoà nhịp với sự chuyển mình cùng vạn vật cho một tiết Xuân rực rỡ huy hoàng. …

                                       Thông Cáo Báo Chí Hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2015 tại Little Saigon, California Hoa Kỳ. Nhơn lễ kỹ niệm 51 năm ngày thành …

1 2 3