Đảng Tân Đại Việt

“Thư Gửi Các Đồng Chí” của 14 sáng lập viên Đảng Tân Đại Việt là một tài liệu lịch sử nêu rõ hoàn cảnh và những lý do dẫn đến sự thành lập Đảng Tân Đại Việt vào ngày 14 tháng 11 năm 1964. Dưới …

Nguyen Ngoc Huy, the Mahatma Gandhi of Vietnam Hon. David Kilgour City of Westminster, California 30 July 2011 Over half-a-century, Nguyen Ngoc Huy (1924-1990) became a giant among those across the world seeking a democratic Vietnam, so much so that he earned the title “the …

Đảng Quy

11/01/2014 // 0 Comments

Đảng Quy đang được tu chính để phù hợp với Hiến Chương 2013 đã được thông qua tại Đại Hội Thế Giới Kỳ VII tháng 9, 2013.   Share Post Twitter Facebook Google +1 Email

  Ban Chấp Hành Trung Ương nhiệm kỳ 2017-2021: Chủ Tịch: Lê Minh Nguyên Phó Chủ Tịch I: Phạm Đức Duy Phó Chủ Tịch II: Hoàng Kim Tổng Thư Ký: Dương Tấn Hải   Ban Chấp Hành Trung Ương nhiệm kỳ 2013-2017: Chủ Tịch: Mã Xái Phó …

Đảng kỳ của Ðảng Tân Ðại Việt phải được giải thích thống nhứt như sau: – Ngôi sao trên Đảng kỳ là sao Bắc Đẩu, tiêu điểm chánh xác nhứt cho sự định hướng của loài người. Năm nhánh tượng trưng cho các chiến sĩ …

Ðảng Ca

31/12/2013 // 0 Comments

Ðảng Ca của Ðảng Tân Ðại Việt là bài “Việt Nam Minh Châu Trời Ðông” do cố nhạc sĩ Hùng Lân (1922-1986) sáng tác. Ông Hùng Lân là một nhạc sĩ Việt Nam danh tiếng, tác giả của rất nhiều ca khúc khác được nhiều …

1 11 12 13 14