Gs Nguyễn Ngọc Huy

Nguyen Ngoc Huy, the Mahatma Gandhi of Vietnam Hon. David Kilgour City of Westminster, California 30 July 2011 Over half-a-century, Nguyen Ngoc Huy (1924-1990) became a giant among those across the world seeking a democratic Vietnam, so much so that he earned the title “the …

Tên thật: NGUYỄN NGỌC HUY Bí danh: HÙNG NGUYÊN Bút hiệu: Đằng Phương và nhiều bút hiệu khác A. Chi tiết cá nhơn:- Sanh ngày 2 tháng 11 năm 1924 tại Chợ Lớn (Nam Việt). Nhưng quê chánh thuộc làng Mỹ Lộc, quận Tân Uyên, …