Đảng Kỳ

Đảng kỳ của Ðảng Tân Ðại Việt phải được giải thích thống nhứt như sau: – Ngôi sao trên Đảng kỳ là sao Bắc Đẩu, tiêu điểm chánh xác nhứt cho sự định hướng của loài người. Năm nhánh tượng trưng cho các chiến sĩ …