Đảng Ca

Ðảng Ca

31/12/2013 // 0 Comments

Ðảng Ca của Ðảng Tân Ðại Việt là bài “Việt Nam Minh Châu Trời Ðông” do cố nhạc sĩ Hùng Lân (1922-1986) sáng tác. Ông Hùng Lân là một nhạc sĩ Việt Nam danh tiếng, tác giả của rất nhiều ca khúc khác được nhiều …