Thơ tiễn ông Táo về Trời

Cac Bai Khac

No sub-categories

Thơ tiễn ông Táo về Trời


Ảnh minh họa. Nguồn: Suno

Tô Hải
8-2-2018

 

Nhân 23 tháng Chạp
Ông Táo về chầu Trời
Xin có một đôi lời
Dặn dò Táo nhà tôi
Đã hết tuần nhang rồi
Táo lên đường kẻo muộn
ĐườngThiên cung lộn xộn
Nhỡ gặp phải tắc đường
Tên lửa mới của Trump
Tầu vũ trụ của Tập
Thêm vệ tinh nhiều nước
Đang xà quần không gian
Chưa kể Ủn Bắc Hàn
Giở mặt chơi vài phát
Vào phút giờ khai mạc
Ô lem-pích thì sao?
Học tập Tết Mậu Thân
Của ông anh Bắc Việt
Lợi dụng giữa ngay Tết
Chơi ván bạc cuối cùng
Tổng tấn công nổi dậy
May ra được, đươc cả
Có mất chẳng về không
Chết ai? Chẳng chết đảng
Chỉ chết Dân Anh Hùng
Báo, đài, nhà viết sử
Đã được lệnh ra tay
Giấu nhẹm ngàn xác chết
Bằng những tít to đùng
Hoan hô- đảng vĩ đại
Với Đại Thắng mùa xuân!
Cho nên lo cho Táo
Mang tiếng “Táo phản biện”
Tự diễn biến như tớ
Khó an toàn trên đường
Nhất là những tài liệu
Lấy ngay trên báo đảng
Những”ý đẹp lời hay”
Cuả ngài Tổng Bí Thư
Chưởi đảng mình như…két!
Khi “tự xướng” hết trò
Xem Thiên Lôi Bắc Đẩu
Xem Nam Tào, Thiên Vương
Có giật mình tí chút
Với lũ “ngợm” trần gian
Mà giang tay giúp đỡ
Cái dân tộc Việt Nam
Chu di hết bọn chúng
Không để sót một thằng
Bằng không thì… xin phép:
Kiến nghị với Giời rằng
Giời sinh ra cộng sản
Trách nhiệm là của Giời
Thu hồi hay để sống
Sao laị quên dân tôi?
Đã đến lúc Giời phải
Ra tay diệt chúng rồi
Bằng không thì xin phép
Giời “đổi mới, đi thôi”
Lập một Thiên Đình mới
Thay bộ sậu hết hơi
Bằng một cơ chế mới
Kể cả ông Tổng… Trời
Bằng không Táo xin kiếu
Trở về Trần Gian thôi!
Cứ thẳng thừng mà tấu
Chẳng phải sợ một ai
Mà bắt sao được Táo?
Táo đâu có là người?

https://baotiengdan.com/2018/02/08/tho-tien-ong-tao-ve-troi/