Tin Sấm Không Ngồi Yên – Giáo Già

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tin Sấm Không Ngồi Yên – Giáo Già

Vu vơ

Nếu mà tin Sấm ngồi yên?

Liệu rằng đảng cộng cầm quyền có tan?

Muốn cho lấy lại giang san,

Sức trên đầu súng với đoàn hùng binh!

Ôm chăn cho ấm ngồi nhìn,

Thân qua, Dậu tới, hoà bình Tuất đi…

ndhung/15.01.2018

Xin tiếp lời ndhung …

Vững Tin

Rằng tin Sấm, không ngồi yên!

Chống Tàu Diệt Cộng” tà quyền sẽ tan

Con đường đi tuy có gian nan

Blogger Tuổi Trẻ như đoàn hùng binh

Không ôm chăn ấm ngồi nhìn

Thân qua, Dậu tới, hòa bình Tuất đây

Độc tài chúng sẽ như mây

Tan trên đỉnh núi ta xây lại nhà

Thôn quê thành thị gần xa

Đâu đâu cũng mãi là Nhà Việt Nam

Giáo Già [18.1.2018]

(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)