Khai Bút Đầu Năm

Cac Bai Khac

No sub-categories

Khai Bút Đầu Năm

GS Vũ Quốc Thúc

Sáng nay như mọi sáng,

Mở máy đọc điện thư 

Mới nhớ là năm mới

Nên cầu chúc thân hữu,

Tam quên mọi ưu tư,

Nâng ly mừng đất nước

Đang vào vận hội mới 

Đúng như lời Sấm Trạng,

Đàn chó sẽ vẫy đuôi,

Đón mừng người chủ cũ  

Cùng lời sấm Ngọc Sơn,

“Chó mừng tân chủ rỡ ràng

Bôn phương tấp nập lên đàng hồi hương 

Long Hoa muôn thuở biên cương

Việt Thường con cháu Tiên Rồng vẻ vang.”  (1) 

GS Vũ Quốc Thúc 

 

(1) Điển bút của bà chúa Liễu Hạnh tại đền Ngọc sơn năm 1938 : 

Chó mừng tân chủ rỡ ràng
Bốn phương tấp nập lên đàng hồi hương
Long Hoa muôn thuở biên cương
Việt Thường con cháu Tiên Rồng vẻ vang.

Ý nói Năm Mậu Tuất, Việt Nam có chủ mới, đồng bào hải ngoại tấp nập về quê. Sau lễ hội long hoa, trùng phùng, là sự trường tồn, bền vững của Việt Nam, biên cương muôn thưở, từ nay không còn bị nước ngoài đe dọa, xâm lấn nữa.

Đầu Năm 2018 Dương Lịch

 

Năm Mới đến rồi ư ?

Thân già lại ngắc ngư.

Tóc tai xơ xác rụng,

Gân cốt rã rời hư.

Mới sáng còn hăng hái,

Qua trưa đã khật khừ .

Bạn thương, cù đánh chén,

Miệng móm mém cười trừ.

Trần Văn Lương

Cali, 1/1/2018

 

 

Đêm qua nói tạ từ

Tháng năm còn hao hư

Nghinh tân đành tống cựu

Nâng ly rồi ngất ngư

Thời gian như chiếc bóng

Nói chi? – Chỉ cười trừ

Nhớ nhau vần thơ thẩn

Khai bút lắm ưu tư.

 

GS.Lê Đình Thông

Paris, 1/1/2018