Ta Ru Nhau Ngủ – Giáo Già

Cac Bai Khac

No sub-categories

Ta Ru Nhau Ngủ – Giáo Già
Vợ chồng chẳng dễ đổi thay,

Dầu cho võng lộng ăn mày cũng theo

Vợ chồng như loại dây leo

Cầm tay hết kiếp giàu nghèo thế gian

Trăm năm đếm tuổi đời vàng

Tay trong tay dẫn vào hoàng cung êm

Gối đầu lên cánh tay mềm

Ta ru nhau ngủ bên thềm hoàng hôn

 

Giáo Giàngày Thanksging 11.23.2017