Đảng Tân Đại Việt tổ chức Lễ Kỷ Niệm 53 năm thành lập Đảng, Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành Trung Ương và Hội Luận Chính Trị

Cac Bai Khac

No sub-categories

Đảng Tân Đại Việt tổ chức Lễ Kỷ Niệm 53 năm thành lập Đảng, Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành Trung Ương và Hội Luận Chính Trị

ĐẢNG  TÂN ĐẠI VIỆT
Kính mời quý đồng hương vui lòng đến tham dự

• Lễ Kỷ Niệm 53 năm thành lập Đảng Tân Đại Việt.

• Lễ Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Tân Đại Việt nhiệm kỳ 2017-2021.

• Hội Luận Chính Trị.

Buổi sinh hoạt được tổ chức tại:

Westminster Community Civic Center 8200 Westminster Blvd  Westminster, CA 92683

Từ 1:00pm đến 5:00pm  Chủ Nhật 12 tháng 11 năm 2017
Sự tham dự của quý vị nói lên mối quan tâm đến vận mệnh đất nước và tạo sự phấn khởi cho các nhà dân chủ đang tranh đấu trong và ngoài nước, góp phần đưa đất nước tiến nhanh lên tự do, dân chủ và phú cường.

Trân trọng,

Bác sĩ Mã Xái

Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt

 

*** Mọi chi tiết xin liên lạc:

Ông Hoàng Đình Khuê, ĐT: 714-655-0585

 

CHƯƠNG  TRÌNH

————————————————————

12:30PM – 1:00PM :    Tiếp đón quan khách.

1:00PM – 1:10PM :     Chào Cờ – Mặc Niệm.

1:10PM – 1:30PM :     Giới thiệu & chào mừng quan khách.

1:30PM – 1:35PM :     Giới thiệu chương trình.

•  1:35PM – 2:00PM :  Lễ Kỷ Niệm 53 năm thành lập Đảng Tân Đại Việt

- Phát biểu của  BS Mã Xái, Chủ tịch  Đảng Tân Đại Việt: “Ý nghĩa ngày  thành lập Đảng Tân Đại Việt“.

- Phát biểu của Niên Trưởng Hoài Sơn: ”Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ CSVN”

•   2:00PM – 2:15PM :  Lễ Ra Mắt Tân BCHTƯ Đảng Tân Đại Việt

- Giới thiệu Tân BCHTƯ nhiệm kỳ 2017-2021.

- Phát biểu của Tân Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt.

•   2:15PM – 4:30PM :   Hội Luận Chính Trị

Đề tài 1:  “Ba Mũi Giáp Công Trong Công Cuộc Đấu Tranh Giải Thể Chế Độ CSVN“ – Lê Minh Nguyên

Đề tài 2:  “Tổ Chức Mà Không Tổ Chức Dưới Chế Độ Độc Tài Đảng Trị Đảng CSVN“ – Bùi Anh Thư

•   4:30PM :   Cám ơn quan khách.

Bế mạc