Thơ xướng họa: Còn bao lâu nữa! – hoangnguyen

Cac Bai Khac

No sub-categories

Thơ xướng họa: Còn bao lâu nữa! – hoangnguyen

Tụi mình trên dưới bảy mươi,

Nhìn đi ngó lại chỉ mười năm thôi.

Số đông biến mất đâu rồi;

Số hên còn lại lẻ loi chắc buồn.

Đếm kỹ còn mấy trăm tuần;

Thời gian vun vút, bao lần gặp nhau?

Thôi thì còn lại ngày nào;

Hãy vui ngày ấy, miệng chào thật tươi.

Khác biệt gì cũng thế thôi;

Mai kia nằm xuống để rồi được chi.

Sao bằng ta cứ vui đi;

Hơn thua dẹp hết, ôm ghì bạn xưa.

****

*Tay với trời cao không thấu nổi

 Tuổi già mất bạn cũng mồ côi.

   Internet.”không biết tác giả”.

                    ******

Họa Vận

hoangnguyen.

 Còn Bao Lâu Nữa.

 Đồng thanh trạc tuổi bảy mươi 

Tám mươi tuổi hạc còn mười năm thôi

Bạn xưa, nay đã đi rồi

Lác đác còn lại thế thôi cũng buồn

Ngày xưa yến tiệc cuối tuần

Lưa thưa bạn hữu mấy lần gặp nhau

Hiện thân hạ giới ngày nào

Ta vui ngày ấy, cùng chào thật tươi

Khác gì nam nữ thế thôi

Giả từ cõi tạm, xong rồi được chi

Nay thời còn khoẻ ta đi 

Tìm thăm bạn cũ, vui vì người xưa.

             *****

* Phàm nhân sao thấu trời cao…

  Cõi trần giả tạm trước sau đôi đường…

  Bạn già vắng bóng nghê thường

  Ngày nay mất bạn còn vương nổi sầu…

  hoangnguyen.