Dính Gở – Giáo Già

Cac Bai Khac

No sub-categories

Dính Gở – Giáo Già

Sắc thân dính giữa chiều loang

Oằn lưng quẩy gánh rửa hoàn cội thân

Gở tay lại dính chân trần

Trách chi thân phận ngàn cân khứ hồi

Nhiên Hạ 7132017

 

Sắc Không Không Sắc cũng rồi

Thiên di bước mỏi đứng ngồi thấy chi

Cộng vào trốn nạn từ ly

Thuyền ra cửa biển sá gì hơn thua

Dấu chân tỵ nạn như cua

Dọc ngang ngang dọc cát lừa chữ chi

Giáo Già 4152017

Khứ hồi một cuộc đến đi

Đến trong tiếng khóc khi đi chẳng cười

Ngàn cân kiếp sống con người

Nhân duyên dính gở buộc người từ nôi

Hồng trần một cuộc nổi trôi

Như sông ra biển lửa rồi hóa thân

Tinh anh* dạo khúc lâng lâng

Phong trần trả lại nợ trần phủi tay

10XLGL 7152017

*Thác là thể phách còn là tinh anh – Nguyễn Du

 

Cũng đành như một cơn say

Hết tiền nhìn rượu hai tay rụng rời

Mơ theo chim hạc về trời

Dính hay gở cũng ngần lời đó thôi

Quốc thù đâu phải chuyện chơi

42 năm đã đủ rồi đớn đau

Cờ vàng tuổi trẻ đi đầu

Chống Tàu Diệt Cộng qua cầu hồi sinh

Én xuân rộn rã bình minh

Gở xong quốc hận dính tình ngàn thương

Dính chùm Gở rộn sân trường

Ba sinh hương lửa mình thương nhau hoài

Giáo Già 7152017

(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)