Sáng dậy lướt mạng, lại bực mình

Cac Bai Khac

No sub-categories

Sáng dậy lướt mạng, lại bực mình

27/05/2017

 

Số đảng viên cả nước

Khoảng ba, bốn triệu người.

Đảng viên trong quốc hội

Chiếm hơn chín phần mười.

 

Tức quốc hội của đảng,

Chứ không phải của dân.

Quốc hội chỉ làm cái

Mà đảng muốn và cần.

 

Cách phản kháng duy nhất

Của dân là biểu tình,

Thì quốc hội, tức đảng,

Không ra luật biểu tình.

 

Thay vào đó, quốc hội

Cứ liên tục bổ sung

Các điều luật bắt bớ.

Nhiều điều rất điên khùng.

 

Vừa có một đại biểu,

Nữ đại tá công an,

Đề nghị bổ sung luật

Việc dân xúc phạm quan.

 

Lần nữa lại “nghiêm trị”.

Lần nữa lại nói ngu -

“Phải xử lý hình sự”,

“Truy tố” và “bỏ tù”…

 

Thế nào là “xúc phạm”?

Quan tham, ăn cắp tiền

,Nói năng như thằng ngố,

Không lẽ dân phải khen?

 

Đó là chưa nói chuyện

Người dân đất nước này

Bị xúc phạm ghê gớm

Suốt mấy chục năm nay

 

Qua việc bị cai trị

Bởi một lũ quan ngu,

Bất tài và độc ác,

Tham lam và đui mù…

 

Vậy cho phép được hỏi:

Quốc hội của các ông,

Tức quốc hội của đảng,

Có định “nghiêm trị” không?

 

Qua rồi cái thời ấy,

Thời lãnh đạo Việt Nam

Muốn nói gì thì nói,

Muốn làm gì thì làm.

 

PS

 

Mỗi ngày họp quốc hội

Tốn kém một tỉ đồng,

Để mấy đứa mất dạy

Nói ngang và nói ngông.

 

Ta, đóng thuế nuôi chúng,

Tiền nước mắt, mồ hôi.

Vậy nên đóng thuế tiếp,

Hay là ta nên thôi?  

Thái Bá Tân

 

 

https://vi-vn.facebook.com/thaibatanfanpage/